แนะนำสิ่งน่ารู้

Download

สูตรน้ำหมักชีวะภาพ
(ดาวโหลด)


แนะนำรายการอยู่ดีมีสุข
โดยหมอดินอาสาประจำจังหวัด

เวลา 08.00 น. - 10.00 น.
วิทยุ 97.25 Mhz. สวท.หนองบัวลำภู

 

นายอภิชาต จงสกุล
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

 เป็นประธานเปิดอาคารห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) เพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคนิคและวิทยาการด้านจุลินทรีย์ทางการเกษตรให้ทันสมัยมากขึ้น
วันที่ ๒๘/๕/๒๕๕๗  ...>>.คำขวัญจังหวัดหนองบัวลำภู "ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถ้ำเอราวัณ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน"

' ' '
 

ข่าวเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
- สพด.นภ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ บ้านวังมน ต.โคกม่วง อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ข่าว เดือน เมษายน ๒๕๕๗

- สพด.นภ.ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาช ณ โรงเรียนบ้านหนองตานา ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

- ผู้อำนวยการฯและคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับบ่อน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ณ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่

- สพด.นภ.วางพานพุ่มทองพุ่มเงิน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗

ข่าวเดือน มีนาคม ๒๕๕๗

- - ผู้อำนวยการฯและคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจรับบ่อน้ำประจำในไร่นานอกเขตชลประทาน ณ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

- 

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ร่วมงานเปิดสถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ วันที่  ๓ เมษายน ๒๕๕๗ ณ สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จัหวัดบึงกาฬ

  : รายละเอียด ข้อมูล ภาพ...>>
 

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
อกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาช ณ โรงเรียนบ้านหนองตานา ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

  : รายละเอียด ข้อมูล ภาพ...>>
 

สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
วางพานพุ่มทองพุ่มเงิน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗

  : รายละเอียด ข้อมูล ภาพ...>>
 
  : รายละเอียด ข้อมูล ภาพ...>>
 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
นำคณะหมอดินอาสาประจำตำบล เข้าอบรมประจำปี 2555 ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ฯ

การรณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

นายสุทธิดล วงษ์จันฬา
ผู้อำนวยการ

โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด คลิก

 

โครงการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์

รายละเอียด คลิก

 

โครงการศูนย์เรียนรู้ภายในสถานีพัฒนาที่ดิน

รายละเอียด คลิก

 

Big Cleaning Day

รายละเอียด

 

โปรแกรมชมไฟล์วิดิโอ Media Player 10 ขนาดไฟล์ 12.1MB
โปรแกรมชมไฟล์แฟลชในเว็บเบราเซอร์IE ขนาดไฟล์ 1.39 MB
โปรแกรมดูไฟล์เอกสารนามสกุลPDF ขนาดไฟล์ 152 MB

แบบฟอร์มกู้สหกรณ์กรมพัฒนาที่ดิน

Website counter

<สถิติผู้เข้าชม >

 

 
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู
เลขที่ 153 บ้านเสาเล้า หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โทรศัพท์ 0-4231-1727 โทรสาร 0-4231-1674
E- mail addrss: nbl01@ldd.go.th
สนับสนุนการชมภาพที่หน้าจอ 960 x 600 ขึ้นไป รวมทั้งระบบจอภาพ Widescreen 16 : 9
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ ...# 3 ส.ค. 2554 #...