สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ยินดีต้อนรับ Facebook สพข.5 ***กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022)*** แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2566
แผน/ผล การปฏิบัติงาน 2565
แผน/ผล การปฏิบัติงานี 2564
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แผนการปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
แผนงาน / โครงการ งบประมาณ
การดำเนินงานก่อสร้างแหล่งน้ำ
 
แผนที่การใช้ที่ดิน
Agri-Map แผนที่ฐานข้อมูลเกษตร
แผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
แผนที่กลุ่มชุดดิน
Zoneing พืชเศรษฐกิจ
ระบบภูมิสารสนเทศสถิติ
 
 
คู่มือการวิเคราะห์ดินสำหรับ
แนะนำการใช้ประโยชน์ที่ดิน
แนะนำการลดต้นการผลิต
บริการวิเคราะห์ดิน
แนะนำการใช้ปุ๋ย
การรับรองมาตรฐานวัสดุ :Q
บริการฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
บริการฐานข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน
บริการจำแนกประเภทที่ดิน
บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี
บริการจุลินทรีย์ สารเร่ง พด.
บริการปุ๋ยพืชสด / วัสดูปูน
บริการกล้าหญ้าแฝก
 
 
 
 
 
ทำเนียบนักวิชาการสพข.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 


   
   

 

 

   

>>> อ่านข่าวข่าว จัดชื้อ-จัดจ้างประกวดราคา <<<
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 

 

 

   
   

 

 

 

 
   
 


คำถามที่พบบ่อย FAQ

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เอกสาร

flowchart ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

นโยบาย

นโยบายเว็บไซต์
นโยบายความปลอดภัยเว็บไซต์
นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุกกี้
แนวปฏิบัติผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล


เมนูแนะนำ